Home

Laatste nieuws

06-07-2018

Aanpassing van de ARAB-vergoeding in het PC 127 vanaf 1 juli 2018

De ARAB-vergoeding werd op 1 juli 2018 aangepast aan de nieuwe index: ze bedraagt voortaan 1,2783 euro.Lees verder

31-05-2018

Vernieuwde brochure (versie 2018) beschikbaar!

De brochure van het Sociaal Fonds heeft een update gekregen: alle gegevens en cijfermateriaal zijn aangepast aan de laatste stand van zaken.Lees verder

08-05-2018

Nota innovatie

Binnen de sector wordt, via een werkgroep, nagedacht over de toekomst van de handel in stookolie. Er werd reeds onderzoek gedaan over de elementen die de marktvraag naar stookolie beïnvloeden. Op basis hiervan werd bekeken welke antwoorden de sector hierop kan bieden. Deze zaken werden gebundeld in een nota.Lees verder

Kalender

21-09-2018
De volgende uitbetaling van de compensatiedagen vindt plaats op vrijdag 21 september 2018.