Wacht niet tot het allerlaatste moment om de code 95 te verlengen…
26-07-2017

Wacht niet tot het allerlaatste moment om de code 95 te verlengen…

Voor de meeste chauffeurs is de 1ste cyclus van de nascholing vakbekwaamheid (code 95) achter de rug, maar dit wil niet zeggen dat het nascholingsverhaal hier stopt. De nascholing in het kader van de vakbekwaamheid is immers een permanente maatregel waardoor voor de meeste chauffeurs de 2de cyclus al even gestart is en er opnieuw 35 uren opleiding zal moeten gevolgd worden. Er zijn tevens enkele wijzigingen in de te volgen modules.

Opgelet: deze wijzigingen zijn zowel van toepassing op de chauffeurs die zich in de 2de cyclus bevinden als op de chauffeurs die het rijbewijs behaalden vanaf 01 februari 2013 (en dus pas in hun 1ste cyclus zitten).

 

Er zijn 3 verplichte thema’s. De chauffeur moet minstens 1 module uit elk thema volgen.

 

1) Nascholing in rationeel rijden (vb. economisch rijden, defensief rijden, rationeel rijden, lading zekeren,…)

 

2) Toepassing van de voorschriften (vb. rij- en rusttijden / digitale tachograaf, actualisering kennis vakbekwaamheid,…)

 

3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening (vb. EHBO, veiligheid, ergonomie, fit & gezond onderweg, klantgericht handelen, wegcode,…)

 

Minstens één van de door de chauffeur gekozen modules moet een module zijn over defensief en zuinig rijden die tenminste drie uur praktisch rijonderricht bevat. Onder 3 uur praktisch rijonderricht wordt verstaan dat de deelnemende chauffeur  effectief 3 uur zelf stuurt.

 

Voor de vervaldatum van de nascholing, moet de chauffeur zijn/haar rijbewijs laten aanpassen op de bevoegde dienst van het gemeentehuis. Vervolgens start de volgende cyclus van de nascholing / vakbekwaamheid en heeft hij/zij opnieuw 5 jaar de tijd om de nodige opleidingen te volgen.

 

Start tijdig met het plannen van de verschillende opleidingen, zodat de chauffeur niet in tijdsnood geraakt bij het naderen van de vervaldatum!

 

U kan bij werkgeversfederatie Brafco terecht voor deze nascholingscursussen. Brafco werkt hiervoor samen met erkende externe opleidingspartners. Deelnemers aan de opleidingsmodules ontvangen een getuigschrift van nascholing en 7 kredietpunten.

 

Voor een overzicht van de aangeboden opleidingen kan u contact opnemen met Ann De Knibber. Tel.: 02/213.14.12, fax: 02/502.54.46, ann.deknibber@brafco.be . U geeft aan waar u of uw chauffeurs een opleiding wensen te volgen en u ontvangt alle mogelijkheden!