Indexering van de minimum en werkelijke lonen

De minimum en werkelijke brutolonen van de werknemers ressorterend onder het PC 127 worden vanaf 1 januari 2023 verhoogd met 10,9643%.

De minimum en werkelijke brutolonen van werknemers ressorterend onder het PC 127 worden vanaf 1 januari 2023 verhoogd met 10,9643 % ingevolge de indexaanpassing. 

Dit heeft de volgende impact (bedragen geldig vanaf 1 januari 2023): 
•    de minimum- en de werkelijke lonen:  + 10,9643 % indexverhoging
•    de ARAB-vergoeding: 1,5067 euro/uur
•    de verblijfsvergoedingen
o    grote: 43,0307 euro/dag
o    kleine: 17,3077 euro/dag 

De geïndexeerde minimumlonen kan u hier terugvinden.