TIJDELIJKE WERKLOOSHEID DOOR DE CORONACRISIS COVID-19

Bijkomende verlenging van de vereenvoudigde procedure tot 30.09.2021

Alle tijdelijke werkloosheid (ongeacht of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) te wijten aan het coronavirus kan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het kan hierbij zowel gaan om een volledige schorsing als om een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

WELKE FORMALITEITEN MOET DE WERKGEVER VERVULLEN?

  • De werkgever moet enkel een Aangifte Sociaal Risico (ASR) scenario 5 indienen. De ASR scenario 5 is de elektronische aangifte van sociaal risico waarin de werkgever aangifte doet van het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld. Hij moet die aangifte elke maand doen waarin er tijdelijke werkloosheid is geweest en hoeft hiervoor niet te wachten tot het einde van de maand. Hij kan dit dus al in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn. Als reden van de tijdelijke werkloosheid duidt hij ‘overmacht’ aan en vermeldt ‘coronavirus’ als reden van de overmacht. Bij de code ‘aard van de dag’ vermeldt hij 5.4. Deze aangifte wordt gelijkgesteld met de verplichte mededeling (zie volgend punt).
  • De werkgever hoeft geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona te sturen naar de RVA.
  • De werkgever hoeft geen controlekaart C3.2A af te leveren aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, en dit  ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

RECHT OP UITKERINGEN EN BEDRAG VAN DE UITKERING

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 30.09.2021 ontvangt de werknemer een uitkering die gelijk is aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (het plafond ligt op € 2.754,76 per maand), ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 01.03.2020 tot en met 30.09.2021 ontvangen alle werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht (behalve voor medische overmacht) bovenop hun werkloosheidsuitkering een supplement van €  5,63 per dag betaald door de RVA.

Tot 30 juni 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden op de uitkeringen. 

Voor meer details verwijzen wij u naar de website van de RVA en uw sociaal secretariaat.