Ecocheques

Op 1 maart 2016 werd de collectieve arbeidsovereenkomst inzake ecocheques afgesloten.

Wie heeft recht op ecocheques?

Alle arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen. De werkgever staat in voor de uitbetaling, via een uitgever van ecocheques.

Op hoeveel ecocheques heeft de werknemer recht?

De onderstaande bedragen zijn afhankelijk van de prestaties tijdens de referteperiode. Deze referteperiode is de periode van 12 maanden die loopt vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot 30 juni van het betrokken kalenderjaar.

1. Voltijdse werknemers

Bij voltijdse werknemers die gedurende de volledige referteperiode in de sector tewerkgesteld waren worden vanaf 2016 ecocheques toegekend met een totale waarde van € 250, en dit één keer per jaar.

2. Deeltijdse werknemers

Bij deze werknemers zullen de ecocheques als volgt worden betaald:

 • Vanaf 4/5 tewerkstelling: € 250
 • Vanaf 3/5 tewerkstelling: € 200
 • Vanaf 1/2 tewerkstelling: € 150
 • Minder dan 1/2 tewerkstelling: € 100

3. Onvolledige tewerkstelling

In geval van onvolledige tewerkstelling tijdens de referteperiode wordt € 20 toegekend per volledige maand tewerkstelling.

Wanneer worden de ecocheques uitbetaald?

De betaling van deze ecocheques vindt plaats in de loop van de maand juli.

Hoelang zijn de ecocheques geldig?

De geldigheid van de ecocheques is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

Wat kan worden aangekocht met de ecocheques?

Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van goederen en diensten van ecologische aard.

Die goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst, die is opgebouwd rond zeven categorieën:

 1. Energie: energiezuinige huishoudtoestellen, isolatiemateriaal, hoogrendementsketels,...
 2. Hernieuwbare energie: zonneboilers, zonnecollectoren, warmtepompen,...
 3. Water: spaardouchekoppen, recuperatietanks voor regenwater, wc-spoelbakken met spaarknop,...
 4. Mobiliteit: elektrische fietsen, roetfilters voor dieselauto's, tickets voor het openbaar vervoer, cursussen ecologisch rijden,...
 5. Afval: compostvaten, oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, tweedehandskleding,...
 6. Bio en eco: bioproducten, verblijf in toeristische infrastructuur met het label ‘Groene sleutel’
 7. Natuur en tuin: producten die gemaakt zijn uit duurzaam geëxploiteerd hout, bomen en buitenplanten, tuingereedschap,...