Non-discriminatie

Non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,... We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. 

Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Het Sociaal Fonds en 21 andere sectoren hebben een handleiding Non-Discriminatiecode opgemaakt. Deze handleiding helpt de onderneming op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.

eDiv

EDiv is een gratis online tool die je kan helpen bij het creëeren van een diverse en inclusieve werkvloer. Via concrete situaties kan je leren wat de regels rond non-discriminatie in de praktijk betekenen. De opleiding is specifiek ontwikkeld voor personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. De online-tool kan hier geraadpleegd worden

Dag Van Inclusie

Werkgevers ondervinden elke dag hoe moeilijk het is om in een krappe arbeidsmarkt mensen aan te werven en aan hun onderneming te binden. Daarom organiseerden de SERV, 32 sectorfondsen, het Sterpunt Inclusief Ondernemen en Hands-on Inclusion op 10 oktober 2022 een Dag van Inclusie. 150 werkgevers en HR-medewerkers kregen er handvaten mee om met inclusie aan de slag te gaan. Op het einde van de dag werd schilder- en decoratiebedrijf Zenner bekroond met de Inclusieve Onderneming Award 2022 uit handen van minister van Werk Jo Brouns.

De deelnemers werden verder op weg gezet via workshops om te leren hoe je in een onderneming die principes kan inbedden in de organisatie van het werk. Hoe gebruik je die principes bij aanwerving, duurzame tewerkstelling en jobdesign? En welke aandachtspunten hou je voor ogen bij de tewerkstelling van vluchtelingen of medewerkers met een beperking? Antwoorden op deze vragen en partners die je kunnen ondersteunen in de transitie naar inclusief ondernemen vind je terug via www.dagvaninclusie.be.

Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

Mensen met een allochtone achtergrond zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat de talenten van een grote groep niet benut worden. Bedrijven die deze talenten wel aangrijpen, nemen een voorsprong op de rest. Aan de hand van een intersectorale samenwerking ontwikkelde we een videoteaser en een praktische fiche 'Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel'.

In deze fiche komen de voordelen van het werken met een divers samengesteld personeelsbestand aan bod, en worden er tips met betrekking tot aanwerving, taalondersteuning en duurzame tewerkstelling gegeven. 

Armoedebewust personeelsbeleid

Onderzoek toont aan dat ongeveer 62 % van de werkgevers nu al in aanraking komt met werknemers met financiële problemen. Helaas ontbreekt vaak het inzicht in deze problematiek. Werkgevers vangen de eerste signalen niet op of beschikken niet over de juiste tools om werknemers te ondersteunen. Dat leidt al te vaak tot een draaideureffect met (opnieuw) een negatieve ervaring voor mensen in armoede. Ook kost het een bedrijf veel geld en energie. Een armoedebewust HR-beleid dat de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede faciliteert, kan dit voorkomen en is bovendien een noodzakelijke voorwaarde als hefboom uit armoede voor deze medewerkers

Wil je weten of er een armoederisico is op de werkvloer?

 

Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel

Je onderneming toegankelijk maken voor elk talent en dit talent ook aan boord houden is belangrijker dan ooit. Toch merken we op dat meer dan de helft van de werkloze 50-plussers minstens 1 jaar op zoek is naar een nieuwe job.

Langer werken zit nochtans in de lift (terwijl in 2010 maar een kwart van de 55- tot 64-jarigen in België aan de slag was, was dit in 2021 al meer dan de helft). Ondanks deze stijging, ervaren 50-plussers tal van drempels op de arbeidsmarkt. Daarom geven we in deze fiche tips voor de tewerkstelling, want goed werk heeft geen leeftijd!

 

Goed werk heeft geen seksuele of genderidentiteit, mensen wel

Onderzoek toont dat minstens 30% van de Belgen zich niet als heteroseksueel identificeert. Minstens 3% heeft een genderidentiteit die anders is dan het geslacht toegewezen bij de geboorte1 . Op z’n minst 1,7% heeft geslachtskenmerken die niet binnen de klassieke tweedelig man of vrouw vallen23 . Vlaanderen is internationaal een voorloper wanneer het aankomt op rechten voor LGBTI+ personen4 . Toch ervaart 7% van hen discriminatie bij aanwervingen en 21% op het werk. Dit zorgt er mee voor dat 19% hun seksuele en/of genderidentiteit verbergt. 51% LGBTI+ werknemers is slechts gedeeltelijk out op de werkvloer5 .

Aan de hand van een intersectorale samenwerking werd fiche: 'Goed werk heeft geen gender, maar wel mensen' ontwikkeld. In deze fiche wordt de meerwaarde van een inclusief genderbeleid door jouw organisatie benadrukt en worden er tips en snelle stappen meegegeven.