Non-discriminatiecode

Op de werkvloer is er steeds meer diversiteit. Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,... We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. 

Desondanks steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Het Sociaal Fonds en 21 andere sectoren hebben een handleiding Non-Discriminatiecode opgemaakt. Deze handleiding helpt de onderneming op weg en geeft richtlijnen bij de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van een bijhorende gedragscode.