Diversiteit en inclusie

Non-discriminatiecode

Jonge en ervaren medewerkers, mannen, vrouwen, personen met een arbeidsbeperking, werknemers van vreemde origine,... We komen dagelijks in aanraking met verschillende culturen en achtergronden. 

Toch steken nog vaak vooroordelen en stereotypen de kop op, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Samen met 21 andere sectoren maakten we een handleiding Non-Discriminatiecode op. Deze handleiding helpt je als onderneming op weg met richtlijnen voor de ontwikkeling van een bedrijfseigen non-discriminatiebeleid en gedragscode.

Online tool eDiv

eDiv is een gratis online tool die je helpt bij het creëren van een diverse en inclusieve werkvloer. Deze tool biedt twee gratis online leermodules aan voor personeelsverantwoordelijken, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers:

  • De module Wet legt je stap voor stap de antidiscriminatiewetgeving uit.
  • In de module Handicap maak je kennis met de regelgeving rond redelijke aanpassingen op de werkvloer voor personen met een handicap.

Daarnaast vind je op de website ook een 'Gids naar meer inclusie' en inspirerende voorbeelden die je helpen om stap voor stap aan de slag te gaan en te investeren in een meer diverse en inclusieve werkomgeving.

Dag van Inclusie

Werkgevers ondervinden elke dag hoe moeilijk het is om in een krappe arbeidsmarkt mensen aan te werven. Daarom organiseerden de SERV, 32 sectorfondsen, het Sterpunt Inclusief Ondernemen en Hands-on Inclusion op 10 oktober 2022 een Dag van Inclusie. 150 werkgevers en HR-medewerkers kregen er handvaten mee om met inclusie aan de slag te gaan.

De deelnemers werden verder op weg gezet via workshops om te leren hoe je in een onderneming die principes kan inbedden in de organisatie van het werk. Hoe gebruik je die principes bij aanwerving, duurzame tewerkstelling en jobdesign? En welke aandachtspunten hou je voor ogen bij de tewerkstelling van vluchtelingen of medewerkers met een beperking? Antwoorden op deze vragen en partners die je kunnen ondersteunen in de transitie naar inclusief ondernemen vind je terug via www.dagvaninclusie.be.

Inclusie op de werkvloer

Armoedebewust personeelsbeleid

Onderzoek toont aan dat 62 % van de werkgevers in aanraking komt met werknemers met financiële problemen. Helaas ontbreekt vaak het inzicht in deze problematiek: werkgevers vangen de eerste signalen niet op of beschikken niet over de juiste tools om hun werknemers te ondersteunen. Dat leidt te vaak tot een draaideureffect met (opnieuw) een negatieve ervaring voor mensen in armoede. Ook kost dit het bedrijf veel geld en energie. Een armoedebewust HR-beleid dat de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede faciliteert, kan dit voorkomen en is bovendien een noodzakelijke voorwaarde als hefboom uit armoede voor deze medewerkers

Wil je weten of er een armoederisico is op de werkvloer?

 

Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel

Mensen met een allochtone achtergrond zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat de talenten van een grote groep niet benut worden. Bedrijven die deze talenten wel aangrijpen, nemen een voorsprong op de rest. Aan de hand van een intersectorale samenwerking ontwikkelde we een videoteaser en een praktische fiche 'Goed werk heeft geen kleur, maar mensen wel'.

In deze fiche komen de voordelen van het werken met een divers samengesteld personeelsbestand aan bod, en worden er tips met betrekking tot aanwerving, taalondersteuning en duurzame tewerkstelling gegeven. 

 

Goed werk heeft geen leeftijd, maar mensen wel

Je onderneming toegankelijk maken voor elk talent en dit talent ook aan boord houden is belangrijker dan ooit. Toch merken we dat meer dan de helft van de werkloze 50-plussers al minstens 1 jaar op zoek is naar een nieuwe job.

Langer werken zit nochtans in de lift (terwijl in 2010 maar een kwart van de 55- tot 64-jarigen in België aan de slag was, was dit in 2021 al meer dan de helft). Ondanks deze stijging, ervaren 50-plussers tal van drempels op de arbeidsmarkt. Daarom geven we in deze fiche tips voor de tewerkstelling, want goed werk heeft geen leeftijd!

 

Goed werk heeft geen seksuele of genderidentiteit, maar mensen wel

Onderzoek toont aan dat minstens 30% van de Belgen zich niet als heteroseksueel identificeert. 3% heeft een genderidentiteit die anders is dan het geslacht toegewezen bij de geboorte. Minstens 1,7% heeft geslachtskenmerken die niet binnen de klassieke tweedelig man of vrouw vallen. Vlaanderen is internationaal een voorloper wanneer het aankomt op rechten voor LGBTI+ personen. Toch ervaart 7% van hen discriminatie bij aanwerving en 21% discriminatie op het werk. Dit zorgt er mee voor dat 19% hun seksuele en/of genderidentiteit verbergt. 51% van de LGBTI+ werknemers is slechts gedeeltelijk out op de werkvloer.

Aan de hand van een intersectorale samenwerking werd de fiche Goed werk heeft geen gender, maar wel mensen ontwikkeld. Deze fiche benadrukt de meerwaarde van een inclusief genderbeleid door jouw organisatie en geeft tips en snelle stappen mee.