Sectorconvenant

Sinds 2013 maakt het sectorconvenant deel uit van de werking van het Sociaal Fonds. Het is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de sectorale sociale partners ter ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid in de sector van de brandstoffenhandel.

De komende twee jaar zal het sectorfonds zich engageren om, op basis van sectorale kenmerken en vanuit de sectorale visie, acties op te zetten die aansluiten op decretale thema’s zoals aansluiting onderwijs, competentiebeleid, non-discriminatie en inclusie.