De Werkplekarchitecten

Om een antwoord te bieden op het tekort aan instroom in de sector heeft het Sociaal Fonds een samenwerkingsakkoord afgesloten met De Werkplekarchitecten. Ze vormen een netwerk van meer dan 40 vzw’s en zijn actief in Vlaanderen.

Het doel van de organisatie is om werkzoekenden en werknemers te activeren tot duurzame tewerkstelling. Aan de hand van loopbaan- en HR-ondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers leveren ze een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Concreet focussen ze zich op het wegwerken van taalachterstanden, het versterken van de sectorspecifieke competenties met aandacht voor de werkattitude en versterken ze de algemene- en vaktechnische kennis. Doordat ze actief zijn in Vlaanderen kennen zij de lokale noden en gebruiken, waardoor ze een begeleiding op maat kunnen aanbieden. Ze organiseren hun aanbod samen met en complementair aan de VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Kortom, De Werkplekarchitecten kunnen een belangrijke schakel vormen naar en op de werkvloer.

Interesse? Neem dan een kijkje op de website van De Werkplekarchitecten