Gratis ADR-opleiding

Om gekwalificeerde instroom in de sector te bevorderen, financiert Fonds 127 de ADR-opleiding van kandidaten die aan het werk gaan in een bedrijf actief in de brandstoffenhandel (PC 127).
 

Wie komt in aanmerking?
Het bedrijf kan de terugbetaling van de ADR-opleiding aanvragen bij Fonds 127 wanneer de kandidaat voldoet aan volgende voorwaarden:

  • de kandidaat heeft een rijbewijs C of CE;
  • de kandidaat is niet in het bezit van een geldig ADR-opleidingsgetuigschrift;
  • de kandidaat is ingeschreven als werkzoekende of als loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC127.

 

Welke ADR-opleiding?
De kandidaat kan één van volgende ADR-opleidingen volgen bij een erkende rijschool of opleidingscentrum:

  • ADR categorie I en II 'colli en tanks'
  • ADR categorie IV 'vloeibare brandstoffen'

 

Ook de beroepsfederatie Brafco biedt de ADR-opleiding categorie IV 'vloeibare brandstoffen' aan. 
Inschrijven voor deze opleiding kan via volgende link: https://www.brafco.be/nl/opleidingen.