Looncomponenten

Functieclassificaties

De minimumlonen, werkelijk uitbetaalde lonen en andere vergoedingen worden eenmaal per jaar geïndexeerd. Deze indexering gebeurt op 1 januari op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van november van het afgelopen jaar.

Looncomponenten (vanaf 1 januari 2024):

Fiches functiebeschrijvingen (pdf):

Bijkomende vergoedingen voor PC127-004

*Aan de tankwagenchauffeur voor het beleveren van tankstations (klasse III, PC127-004) worden twee bijkomende premies toegekend: 

  • Een premie voor ploegenarbeid van € 0,50 per uur.
  • Een financiële vergoeding in geval van nachtarbeid voor nachtprestaties verricht tussen 20 en 6 uur wanneer voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
    • De werknemers die uitsluitend prestaties verrichten tussen 6 en 24 uur en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur zijn uitgesloten van deze vergoeding.
    • Deze vergoeding bedraagt sinds 1 november 2023 € 1,42 per effectief gewerkt arbeidsuur binnen de grenzen van het stelsel van nachtarbeid. Dit bedrag wordt opgetrokken tot € 1,71 voor werknemers van 50 jaar en ouder.

ARAB-vergoeding

De ARAB-vergoeding is een forfaitaire compensatie van kosten die door het rijdend personeel worden gedaan buiten de zetel van de onderneming (zoals sanitair bezoek, drank, eten,…). De ARAB-vergoeding in PC 127 bedraagt momenteel € 1,5343 per uur (zowel bij arbeidstijd als aanwezigheidstijd) en wordt door de werkgever betaald.

Verblijfsvergoeding

Een forfaitaire verblijfsvergoeding van € 43,8183 (grote verblijfsvergoeding) wordt per begonnen schijf van 24 uren toegekend aan de arbeiders wanneer zij uit noodzaak van de dienst verplicht zijn om hun dagelijkse of wekelijkse rust te nemen buiten hun woonplaats of buiten de in hun arbeidsovereenkomst voorziene arbeidsplaats.

In de volgende gevallen wordt het bedrag van de forfaitaire verblijfsvergoeding beperkt tot € 17,6245 (kleine verblijfsvergoeding):

  • Voor de eerste dagelijkse rust wanneer de samengestelde arbeids- en beschikbaarheidstijden voorafgaand aan bedoelde rust minder dan 8 uur bedragen, voor zover ze geen deel uitmaakt van een meerdaagse reis.
  • Wanneer de uithuizing minder dan 24 uur bedraagt en het slechts één enkele dagelijkse rust betreft.

Indien de werknemer kan aantonen dat de reële kosten de bedragen overschrijden, wordt het bedrag van de verblijfsvergoeding aangepast aan de bewezen kosten.