Aanvullend pensioen

Sinds 1 januari 2010 spaart de werkgever ongeveer 3,25 % van het salaris voor het pensioen van de werknemer. Hiervan gaat 3 % effectief naar de ‘spaarpot’ van de werknemer.

Wat moet je als werknemer doen om je aanvullend pensioen aan te vragen?

Het aanvullend pensioen is een eenmalige uitkering die betaald wordt op het moment dat je met wettelijk pensioen gaat. Het pensioenfonds zal jou op dat moment zelf contacteren met de vraag om je rekeningnummer en een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart te bezorgen. Een groot deel van deze administratieve formaliteiten kan ook elektronisch gebeuren via je persoonlijke pagina op de website www.mybenefit.be.

Wat gebeurt er wanneer een werknemer binnen de sector van werkgever verandert?

Het pensioen wordt bij de nieuwe werkgever op dezelfde manier opgebouwd als bij de vorige werkgever.

Wat gebeurt er wanneer een werknemer de sector verlaat?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De werknemer behoudt zijn rekening bij het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen.
  • De werknemer kiest ervoor zijn rekening over te hevelen naar het pensioenstelsel van de nieuwe werkgever indien dit mogelijk is.

Wat gebeurt er wanneer de aangeslotene overlijdt?

Indien de aangesloten werknemer overlijdt voor de pensionering, wordt de premie uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van volgende voorrangsorde:

  1. De echtgenoot, op voorwaarde dat zij niet van tafel en bed zijn gescheiden en dat er geen echtscheidingsprocedure werd ingezet.
  2. De kinderen: wettelijke, geadopteerde of erkende onwettige kinderen, en hun rechtstreekse erfgenamen indien zij niet meer leven.
  3. De andere wettelijke erfgenamen: ouders, grootouders, broers en zussen, in de volgorde bepaald door de successierechten.
    • Uitzondering: de Belgische Staat

Op vraag van de aangesloten werknemer is het mogelijk om af te wijken van deze volgorde door het daarvoor voorziene formulier aangetekend in te dienen of door een wijziging aan te melden op de website www.mybenefit.be.

Kan het kapitaal omgezet worden in lijfrente?

De aangeslotene (of de eventuele begunstigden in geval van overlijden van de aangeslotene) kan vragen om het kapitaal om te zetten in lijfrente. Deze keuze gebeurt bij de aanvraag tot aanvullend pensioen.

Meer weten?

Met verdere vragen kan je terecht bij het Pensioenfonds voor de Handel in Brandstoffen op het nummer 03 300 20 18, op het e-mailadres pensioen@fonds127.be of op de website www.mybenefit.be.