Aanvullende vergoeding bij SWT

Aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Arbeiders kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een conventioneel brugpensioen. Het Sociaal Fonds betaalt deze aanvullende vergoeding terug aan de werkgever.

Voor wie?

Werknemers kunnen tot de aanvang van hun pensioen genieten van het systeem van conventioneel brugpensioen (tot de aanvang van hun pensioen) wanneer ze voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De werknemer werd ontslagen (maar niet om dringende reden).
  • De werknemer heeft uitdrukkelijk bekend gemaakt gebruik te willen maken van het conventionele brugpensioen.

De specifieke bepalingen vind je op de website www.rva.be.

Hoeveel bedraagt de aanvullende vergoeding?

Het gaat niet om een vast bedrag, maar om de helft van het verschil tussen het referte netto maandloon en de werkloosheidsuitkering.