Ecocheques

Voor wie?

De werkgever staat in voor de uitbetaling van ecocheques voor alle werknemers ressorterend onder het PC 127 via een uitgever van ecocheques.

Op hoeveel ecocheques heeft de werknemer recht?

Dit is afhankelijk van de prestaties van de werknemer tijdens de referteperiode, die loopt vanaf 1 juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 30 juni van het huidige kalenderjaar.

 • Voltijdse werknemers
  Voltijdse werknemers die gedurende de volledige referteperiode in de sector werkten, ontvangen sinds 2016 ecocheques met een totale waarde van € 250 per jaar.
 • Deeltijdse werknemers
  Bij deeltijdse werknemers worden de ecocheques als volgt uitbetaald:
  • Vanaf 4/5de tewerkstelling: € 250 per jaar
  • Vanaf 3/5de tewerkstelling: € 200 per jaar
  • Vanaf 1/2de tewerkstelling: € 150 per jaar
  • Minder dan 1/2de tewerkstelling: € 100 per jaar
  • Bij onvolledige tewerkstelling ontvangt de werknemer € 20 aan ecocheques per volledige maand tewerkstelling.

Wanneer worden de ecocheques uitbetaald?

De uitbetaling van deze ecocheques vindt plaats in de maand juli.

Hoelang zijn de ecocheques geldig?

De geldigheid van de ecocheques is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer.

Voor wie?

Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van goederen en diensten van ecologische aard. Die goederen en diensten staan opgesomd in een officiële lijst die bestaat uit volgende categorieën:

 • Energie: energiezuinige huishoudtoestellen, isolatiemateriaal, hoogrendementsketels ...
 • Hernieuwbare energie: zonneboilers, zonnecollectoren, warmtepompen ...
 • Water: spaardouchekoppen, recuperatietanks voor regenwater, wc-spoelbakken met spaarknop ...
 • Mobiliteit: elektrische fietsen, roetfilter voor dieselauto's, tickets voor het openbaar vervoer, cursussen ecologisch rijden ...
 • Afval: compostvaten, oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen, tweedehandskledij ...
 • Bio en eco: bioproducten, verblijf in toeristische infrastructuur met het label 'Groene sleutel' ...
 • Natuur en tuin: producten die gemaakt zijn uit duurzaam geëxploiteerd hout, bomen en buitenplanten, tuingereedschap ...