Schadevergoeding bij ontslag wegens medische schifting

Aan welke voorwaarden moeten de arbeiders voldoen voor de toekenning van de schadevergoeding?

 • Ze moeten een anciënniteit van 20 jaar bereikt hebben in de sector van de handel in brandstoffen.
 • Ze moeten deel uitmaken van het rijdend personeel.
 • Ze moeten ontslagen zijn wegens definitief verlies van de medische schifting.

Indien ze na het verlies van de medische schifting in een andere functie kunnen blijven werken in de onderneming, behouden ze het recht tot de uitkering ingeval ze toch ontslagen zouden worden binnen een periode van 5 jaar.

Bedrag van de uitkering

De vergoeding bedraagt € 5.500 voor de voltijdse arbeiders tot de leeftijd van 55 jaar. Voor de deeltijdse arbeiders wordt dit bedrag pro rata temporis berekend. Vanaf de leeftijd van 56 jaar wordt het bedrag van de uitkering degressief (-10% per jaar) tot de leeftijd van 65 jaar: 

 • Tot de leeftijd van 55 jaar: € 5.500
 • Vanaf de leeftijd van 56 jaar: € 4.950
 • Vanaf de leeftijd van 57 jaar: € 4.400
 • Vanaf de leeftijd van 58 jaar: € 3.850
 • Vanaf de leeftijd van 59 jaar: € 3.300
 • Vanaf de leeftijd van 60 jaar: € 2.750
 • Vanaf de leeftijd van 61 jaar: € 2.200
 • Vanaf de leeftijd van 62 jaar: € 1.650
 • Vanaf de leeftijd van 63 jaar: € 1.100
 • Vanaf de leeftijd van 64 jaar: € 550
 • Meer dan 65 jaar: € 0

Betaling en terugbetaling

 1. De werkgever betaalt de uitkering uit aan de arbeider tijdens de eerste maand die op het ontslag wegens definitief verlies van de medische schifting volgt.
 2. De werkgever vordert het bedrag van de uitkering terug bij het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen, aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.