Syndicale premie

Een werknemer uit de sector heeft recht op een jaarlijkse syndicale premie indien hij aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Voorkomen op de R.S.Z.-aangifte van het tweede kwartaal van een onderneming van handel in brandstoffen (R.S.Z.-categorie 091).
  • Sedert ten minste 1 jaar lid zijn van een representatieve werknemersorganisatie
  • In orde zijn met de betaling van de syndicale bijdrage voor de laatste 12 maanden.

De syndicale premie bedraagt 145 euro sedert 1 januari 2020.

Eind november van het jaar waarvoor de syndicale premie wordt betaald (vb 2020) , stuurt het Fonds naar alle werknemers een “legitimatiekaart”. Deze kaart levert het bewijs van tewerkstelling gedurende het tweede kwartaal van dat jaar (vb 2021/02) in een onderneming ressorterend onder het PC 127 voor de handel in brandstoffen. Wanneer aan hogervermelde voorwaarden is voldaan, kan de rechthebbende de legitimatiekaart geldig maken. Hij biedt zich persoonlijk aan voor 31 mei van het daaropvolgende jaar (vb 2021) bij zijn vakbond of stuurt het document op via de post. Daarna ontvangt hij vanwege de vakbond 145 euro op de bankrekening. De adressen van de syndicale organisaties staan vermeld op de keerzijde van de kaart. Deze premie wordt dus nooit rechtstreeks door het Fonds betaald!

Syndicale vorming

Vanaf 1 januari 2017 geldt een specifieke regeling voor de terugbetaling door het Sociaal Fonds van de vormingscursussen gevolgd door de afgevaardigden van de vakbonden in de syndicale delegaties, de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. Het loon van de afgevaardigde wordt doorbetaald door de werkgever, die het onder bepaalde voorwaarden kan terugvragen via het Sociaal Fonds.