Bereik meer werknemers met duidelijke taal

Eén op vijf Vlamingen heeft moeilijkheden om teksten te lezen. Eén op vier Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost. Eén op zeven Vlamingen is laaggeletterd. Zij kunnen onvoldoende lezen of schrijven om brieven die ze ontvangen te begrijpen.

In maart 2023 organiseerden we samen met enkele andere sectoren een lerend netwerk over duidelijke taal. Tijdens deze interactieve infosessie leerde Farida Barki (Wablieft) ons om duidelijke teksten te schrijven. Met duidelijke taal bereik je meer lezers, ook de meest kwetsbare. Ook win je hiermee tijd en het vertrouwen van je lezers.

 

Wat is duidelijke taal?

De woorden, de zinnen, de structuur en de lay-out zijn zo duidelijk dat:

  • Lezers gemakkelijk vinden wat ze nodig hebben.
  • Lezers begrijpen wat ze vinden.
  • Lezers de gevonden informatie kunnen gebruiken.

Duidelijke taal (niveau B) is een vlot leesbaar en aangenaam taalniveau voor een breed doelpubliek. Eenvoudige taal (niveau A) kan voor sommige lezers ervaren worden als stroef en verliest wat nuance. Toch is dit een goed taalniveau voor laaggeletterden of anderstaligen. Pas het taalniveau van je teksten dus aan aan je doelpubliek.

De ‘Accessibility Leesniveau Tool’ geeft je een indicatie van het niveau van de leesbaarheid van je tekst.

 

Hoe schrijf je in duidelijke taal?

  • Zet kernwoorden in het vet, niet in HOOFDLETTERS.
  • Schrijf actieve en korte zinnen: 15-20 woorden per zin.
  • Spreek je lezer aan met je of u.
  • Gebruik tussentitels.
  • Maak lijstjes met opsommingstekens.
  • Gebruik alledaagse woorden.
  • Vermijd de naamwoordstijl: lidwoord + werkwoord + voorzetsel, bijvoorbeeld ‘het invullen van …’.

 

Meer weten?

20 tips voor duidelijke taal
Of neem een kijkje op de website van Wablieft Tekstadvies.