Het Fonds

Het Sociaal Fonds wil voorloper zijn in het duurzaam werken met ondernemingen actief in de brandstoffenhandel. Het Sociaal Fonds tracht daarbij een voldoende instroom, een goede doorstroom en het voorkomen van vroegtijdige uitstroom van personeel te creëren. En streeft een persoonlijke toekomstgerichte en deskundige dienstverlening na.  

Onze kerntaken

1. Uitbetaling en informeren van de sociale voordelen

Het Sociaal Fonds staat in voor de uitbetaling van vergoedingen en sociale voordelen die niet rechtstreeks door de werkgever worden toegekend. 

Het Sociaal Fonds wordt gefinancierd door de RSZ-bijdragen die door de werkgever betaald worden op het brutoloon. Momenteel bedraagt deze bijdrage 15,7% van het brutoloon aan 108%. 

 

2. Opleiding en vorming voor nieuwe en bestaande werknemers

Het Fonds voorziet een financiële tussenkomst in de kosten van de werkgevers voor een aantal beroepsopleidingen en bijscholingen van hun werknemers. Bovendien ondersteunt het Sectorfonds de basisopleiding tot het beroep van tankwagenchauffeur die door de VDAB en FOREM georganiseerd worden. 

 

3. HR-advies

We volgen het bedrijfswezen binnen de sector op en bieden hulp bij openstaande vacatures. Het Fonds streeft ernaar de bestaanszekerheid en werkgelegenheid te bevorderen in de sector. Dit aan de hand van het sectorconvenant die met de Vlaamse overheid wordt afgesloten. 

Het team

Lisa Van Eenhooge - Directeur Sociaal Fonds
02/213.14.16
lisa.vaneenhooge@fonds127.be

 

 

Anne Gabriëls - HR-adviseur
02/213.14.17
anne.gabriels@fonds127.be