Gratis ADR-opleiding

Om gekwalificeerde instroom in de sector te bevorderen, biedt Fonds 127 in samenwerking met de beroepsfederatie Brafco gratis de ADR-opleiding categorie IV ‘vloeibare brandstoffen’ aan.

 

Kom ik in aanmerking voor deze gratis opleiding?
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent houder van een rijbewijs C of CE.
  • Je bent niet in het bezit van een nog geldig ADR-opleidingsgetuigschrift.
  • Je bent ingeschreven als uitkeringsgerechtigde werkzoekende of als loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC127.

 

Hoe schrijf ik mij in?
Je kan je inschrijven via volgende link: https://www.brafco.be/nl/opleidingen.