Nieuwe cao over individueel opleidingsrecht in PC 127

Op 4 september 2023 sloten de sociale partners van de Handel in Brandstoffen een akkoord af inzake vorming. De cao is gesloten in uitvoering van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen van de ‘Arbeidsdeal’.

Ondernemingen die minder dan tien werknemers tewerkstellen worden formeel uitgesloten uit het toepassingsgebied, overeenkomstig de Arbeidsdeal.

In het akkoord van 4 september zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd:

   Aantal werknemers per onderneming

   Aantal opleidingsdagen per VTE per jaar

   < 20 werknemers ≥ 10

   1 opleidingsdag

   ≥ 20 werknemers

   2 opleidingsdagen


Voor de ondernemingen met 20 of meer werknemers is er een groeipad vastgelegd:

  • 2 dagen voor een voltijdse werknemer in 2023
  • 3 dagen voor een voltijdse werknemer in 2025
  • 4 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2027
  • 5 dagen voor een voltijdse werknemer vanaf 2030

Het aantal niet opgenomen opleidingsdagen wordt op het einde van het jaar overgedragen naar het daaropvolgende jaar, zonder dat het aantal in mindering mag worden gebracht van het opleidingskrediet van de werknemer in dat jaar. Na vijf jaar wordt het saldo van het beschikbare opleidingskrediet opnieuw op nul gezet.


Lees hier de nieuwe cao.