Ontvang een subsidie via de Werkbaarheidscheque!

Werk werkbaar(der) maken, hoe begin je daar aan?

 

Met de werkbaarheidscheque kan jouw onderneming onder bepaalde voorwaarden steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het meten van de stress op het werk, de motivatie van werknemers en de leermogelijkheden. Met deze premie kunnen bedrijven tot 10.000 euro steun krijgen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 november 2023.

 

Wat?

Met de werkbaarheidscheque kan je een meting of een scan aankopen om de werkbaarheid binnen je bedrijf in kaart te brengen en/ of begeleiding bij het uitvoeren van een scan inkopen of een meting. Vervolgens engageer je je om maatregelen uit te voeren die hier uit voortvloeien.

Daarnaast kan je met de werkbaarheidscheque advies, begeleiding en/of opleiding aankopen. Hierbij moet aandacht zijn voor het psychosociale welbevinden van de werknemers in je bedrijf. Mogelijke acties zijn:

  • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie
  • Competentieversterking
  • Aanpak van een beleid rond psychisch welzijn, mentale veerkracht en/ of energie van werknemers en werkgevers

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkbaarheidscheque, moet jouw onderneming een aanvaardbare rechtsvorm en een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan enkele voorwaarden:

  • De meting of scan omvat een werknemersbevraging met een focus op verschillende componenten van werkbaar werk, zoals stress, motivatie, leermogelijkheden en een evenwichtige werk-privébalans.
  • Er is voldaan aan de de-minimisvoorwaarden.
  • Er is paritaire gedragenheid omtrent de analyse, het werkbaarheidsplan en/ of de verbeteracties.

Hier vind je alle voorwaarden.

 

Bedrag en aanvraag

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per organisatie over een periode van 1 jaar of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

De werkbaarheidscheque werd verlengd voor 2023. Organisaties die in het verleden reeds gebruik gemaakt hebben van deze maatregel (aanvraag ingediend voor het jaar 2023) kunnen geen aanspraak maken op middelen uit deze oproep. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 november 2023.

 

Meer weten?