Werknemers hebben recht op ecocheques in juli

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Handel in Brandstoffen

(PC 127) zijn verplicht om in de loop van de maand juli ecocheques toe te kennen aan hun

arbeiders.

De referteperiode loopt vanaf 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. Arbeiders in de brandstoffenhandel die gedurende deze periode 12 maanden voltijds gewerkt hebben, hebben recht op het volledige bedrag van 250 euro. Arbeiders die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag:

Vanaf 4/5 tewerkstelling € 250
Vanaf 3/5 tewerkstelling € 200
Vanaf ½ tewerkstelling € 150
Minder dan ½ tewerkstelling € 100

Onvolledige tewerkstelling € 20 per volledige maand tewerkstelling

De betaling van deze ecocheques vindt plaats in de loop van de maand juli. De geldigheid ervan is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van hun terbeschikkingstelling aan de werknemer. De toekenning kan nog enkel elektronisch gebeuren (geen papieren cheques meer).

WELKE PRODUCTEN EN DIENSTEN?
Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van goederen en diensten van
ecologische aard. Die goederen en diensten zijn opgesomd in een officiële
lijst, die is opgebouwd rond volgende categorieën:
• Ecologische producten & diensten
• Duurzame mobiliteit & vrije tijd
• Hergebruik, recyclage & afvalpreventie

Meer infohttps://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/eco-cheques