Diverse aanpassingen in de loonadministratie voor werknemers actief in de brandstoffenhandel

Naar aanleiding van het Protocolakkoord van 23 september 2021 werden een aantal cao’s ondertekend die diverse loon(kost)componenten veranderen…

1.    Consumptiecheques 

Alle werkgevers dienen aan hun werknemers een coronapremie toe te kennen in de vorm van consumptiecheques en dit uiterlijk op 31 december 2021.
Het bedrag van de consumptiecheques bedraagt 2,25 euro per effectief gewerkte dag gedurende de referteperiode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. Het maximum bedraagt 500 euro. 

Klik hier om de cao te bekijken. 

2.    Eenmalige brutopremie 

In de loop van de maand januari 2022 dienen werkgevers aan hun werknemers een eenmalige bruto premie van 10 euro toe te kennen per maand waarop ze in de loop van het jaar 2021 gewerkt hebben. Alle maanden met minimum 1 dag effectieve tewerkstelling worden beschouwd als gewerkte maanden.  

Klik hier om de cao te bekijken. 

3.    Minimum en werkelijke lonen die verhogen

De minimum en werkelijke brutolonen van werknemers ressorterend onder het PC 127 worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 0,4%. Zoals voorzien in de CAO van 18 september 2019 zal deze verhoging worden toegepast bovenop de indexverhoging op 1 januari 2022. 
Dit heeft de volgende impact (bedragen geldig vanaf 1 januari 2022): 

  • de minimum- en de werkelijke lonen:  +3,2189% indexverhoging
  • koopkrachtverhoging bovenop de geïndexeerde minimum- en werkelijke lonen: + 0.4%
  • de ARAB-vergoeding: 1,3578 euro/uur
  • de verblijfsvergoedingen
    • grote: 38,7789 euro/dag
    • kleine: 15,5975 euro/dag 

Klik hier om de cao te bekijken. 

 4.    Looncomponenten (situatie op 1 januari 2022)

Klik hier om de nieuwe minimulonen te downloaden.