Hospitalisatieverzekering ook voor familieleden mogelijk

De werknemer heeft de mogelijkheid om de familieleden te laten genieten van een hospitalisatieverzekering met identieke waarborgen.

De jaarpremie voor de partner bedraagt  € 228,96, inclusief de RIZIV-bijdrage. Het Sociaal Fonds neemt hiervan 10% ten laste zodat de eigen bijdrage € 206,06 bedraagt. De eigen bijdrage wordt rechtstreeks door AG Insurance opgevraagd. De jaarpremie voor een kind (kinderbijslaggerechtigd en jonger dan 25 jaar) bedraagt € 91,56.

Indien u uw familieleden wenst aan te sluiten dient u het aansluitingsformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het Sociaal Fonds via info@fonds127.be.