Werknemers in het PC 127 hebben in juli recht op ecocheques

Werkgevers in het PC 127 zijn verplicht om in de loop van de maand juli ecocheques toe te kennen aan hun werknemers. De uitbetaling gebeurt elektronisch via een uitgever van ecocheques.

Op hoeveel ecocheques heeft een werknemer recht?
Dit is afhankelijk van de prestaties van de werknemer tijdens de referteperiode, die loopt vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024:

 • Voltijdse werknemers
  Voltijdse werknemers die gedurende de volledige referteperiode in de sector werkten, ontvangen het volledige bedrag van € 250 per jaar.
 • Deeltijdse werknemers
  Bij deeltijdse werknemers worden de ecocheques als volgt uitbetaald:
  • Vanaf 4/5de tewerkstelling: € 250 per jaar
  • Vanaf 3/5de tewerkstelling: € 200 per jaar
  • Vanaf 1/2de tewerkstelling: € 150 per jaar
  • Minder dan 1/2de tewerkstelling: € 100 per jaar
  • Bij onvolledige tewerkstelling ontvangt de werknemer € 20 aan ecocheques per volledige maand tewerkstelling.

 

Voor welke producten en diensten kan je ecocheques gebruiken?
Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van producten en diensten van ecologische aard. Die producten en diensten worden opgesomd in een officiële lijst met volgende categorieën:

 • Ecologische producten & diensten
 • Duurzame mobiliteit & vrije tijd
 • Hergebruik, recyclage & afvalpreventie
 • Korte keten

 

De uitbetaling van deze ecocheques gebeurt in de maand juli. De geldigheid is beperkt tot 24 maanden vanaf de uitgiftedatum.

 

Meer informatie?
Vind meer informatie over ecocheques op: https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/eco-cheques.