Anciënniteitsverlof

Sinds 1 januari 2020 heeft een arbeider vanaf 5 jaar anciënniteit in hetzelfde bedrijf recht op 1 dag anciënniteitsverlof ten laste van de werkgever. Het betreft een verlofdag, waarvan de kost niet vergoed wordt door de R.J.V (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) maar rechtstreeks door de werkgever wordt gedragen.