Anciënniteitsverlof

Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers in de sector recht op één dag anciënniteitsverlof vanaf ze vijf jaar in hetzelfde bedrijf in de sector werken. De kost van deze verlofdag wordt niet vergoed door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (R.J.V.), maar wordt rechtsreeks door de werkgever gedragen.