Anciënniteitsverlof

Sinds 1 januari 2020 hebben werknemers in de sector recht op één dag anciënniteitsverlof zodra ze vijf jaar in hetzelfde bedrijf in de sector werken. De werkgever draagt de kost van deze verlofdag rechtstreeks, het anciënniteitsverlof wordt dus niet vergoed door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).