Verplichte nascholing chauffeurs

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid voor wie? 

Elke chauffeur die professioneel vervoer verricht met een voertuig dat behoort tot een van de (sub)categorieën van groep C, moet beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid, de zogenaamde code 95.

Je kan je deelname regelen via de subsidiemaatregel kmo-portefeuille

 

Vlaams opleidingsverlof

Werknemers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

Hoe behaal je het bewijs van vakbekwaamheid?

  • Geen rijbewijs: Wie een rijbewijs C of CE wil behalen, kan onmiddellijk een gecombineerd examen (rijbewijs C + vakbekwaamheid) afleggen. Kom meer te weten op www.goca.be.
  • Rijbewijs C behaald voor 10/09/2009: Je moet geen examen afleggen. Het volstaat om 35 uren nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum, zoals TLV.
  • Rijbewijs C behaald vanaf 10/09/2009: Dan moet je slagen voor een initieel basiskwalificatie-examen om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

De code 95 is vijf jaar geldig. De geldigheid van de code 95 zie je onder rubriek 12 op het rijbewijs. De code 95 moet om de vijf jaar vernieuwd worden, door het volgen van 35 uur nascholing (vijf modules van zeven lesuren).

 

Verlenging vakbekwaamheid

Elke professionele chauffeur met het bewijs van vakbekwaamheid moet nascholing volgen. Vijf modules van zeven lesuren om de vijf jaar zorgen voor een geldige code 95 op het rijbewijs. Er gelden strengere eisen voor chauffeurs die hun rijbewijs behaalden na 1 februari 2013 en zij die beginnen aan hun tweede reeks van 35 uren nascholing.

ADR

In onze sector rijd je met gevaarlijke stoffen, hierdoor heb je als bestuurder een ADR-certificaat nodig. ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen in alle landen die dit verdrag ondertekend hebben, waaronder alle landen van de EU. De geldigheid van een dergelijk getuigschrift bedraagt 5 jaar en kan verlengd worden door vóór de vervaldatum een vervolmakingscursus te volgen en te slagen voor het examen.

Categorie I : Colli 

Categorie II: Tankvervoer 

Categorie IV: Vloeibare Brandstoffen

Sinds Augustus 2020 krijg je voor het volgen van deze opleidingen ook kredietpunten voor je code 95;

Opleiding Aantal punten code 95 – Thema 2
basiscursus colli14
basiscursus colli + tank14
basiscursus vloeibare brandstoffen14
Vervolmaking colli7
Vervolmaking colli + tank14
Vervolmaking vloeibare brandstoffen7