Arbeidsduur

Onze sector kent een bijzondere regeling inzake de arbeidsduur. Sinds 2003 geldt een algemene verplichte arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week. In onze sector is echter de 40-urenweek van kracht. Die 2 uur extra per week worden gecompenseerd door maximaal 12 compensatiedagen per jaar.

Binnen de sector zijn volgende grenzen aan de arbeidsduur vastgelegd:

Beperking van 2080 uur per jaar

De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur. Deze beperking wordt berekend als een gemiddelde op jaarbasis. 40 uur vermenigvuldigd met 52 weken geven een beperking van 2080 uur per jaar. Het gaat hier om een all-in-formule, waarbij de daadwerkelijk gepresteerde uren maar ook gelijkgestelde uren (zoals ziekte en feestdagen), vakantie- en compensatie-uren van toepassing zijn.

Beperking van 12 uur per dag

De dagelijkse beperking bedraagt 12 uur. Deze beperking kan opgetrokken worden tot 14 uur indien we rekening houden met de beschikbaarheidstijd. Dit omvat de voorziene wachttijden bij het laden en lossen van brandstoffen alsook de genomen rusttijden in het bijzonder met het oog op de verkeersveiligheid. Deze tijden – die weliswaar verder aan het normale uurloon moeten worden vergoed – dienen niet op gedetailleerde wijze verantwoord te worden. Ze kunnen maar in rekening worden gebracht tot maximum 2 uur per werkdag en 10 uur per week. Een werkdag is een periode van 24 uur die aanvangt bij het begin van de werkzaamheden na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Zolang bovenstaande beperkingen (2080 uur per refertejaar en 12 uur + 2 uur wachttijd per dag) nageleefd worden en de uren gepresteerd worden volgens het uurrooster dat in het arbeidsreglement vermeld staat, is er geen toeslag verschuldigd.

Beperking van 78 uur of 143 uur aan overuren

Voor overuren mag de totale arbeidsduur de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (40 uur) vermenigvuldigd met het aantal weken of gedeeltelijke weken in de referentieperiode de 78 uur niet overschrijden. In twee specifieke gevallen werd deze beperking vastgelegd op 143 uur:

  1. Het bedrijf kampt met een buitengewone vermeerdering van werk (let op: de vakbondsafvaardiging of de sociale inspectie moet hiermee akkoord zijn) of er zijn werkzaamheden vereist als gevolg van een onvoorziene noodzaak (de vakbondsafvaardiging of de sociale inspectie moet hiervan op de hoogte zijn).
  2. Het bedrijf heeft de beperking van 143 uur opgenomen in het arbeidsreglement voor de cao van 17 december 2007 met betrekking tot de arbeidsduur en flexibiliteit van toepassing werd.
     

Voor wie van formules houdt:

  • Aantal weken in de referentieperiode x 40 uur + 78 (of + 143)
  • Aantal dagen in de referentieperiode x 8 uur + 78 (of + 143)

 

Overuren geven recht op een salaristoeslag: 50% op gewone werkdagen en 100% op zon- en feestdagen. Er is echter geen toeslag verschuldigd indien de beperking van 2080 uur per jaar en van 12 uur per dag nageleefd werden, op voorwaarde dat de toegepaste uurregeling vermeld staat in het arbeidsreglement.

Zodra de grens van 78 uur (of 143 uur) bereikt werd, is de werkgever verplicht compensatierust toe te staan in de loop van hetzelfde referentiejaar. De arbeider kan ook de uitbetaling van de overuren vragen in plaats van deze op te nemen. Ook hier heeft de wetgeving een beperking voorzien: de arbeider kan de uitbetaling vragen van maximum 143 overuren. Zodra deze werden uitbetaald, worden ze niet meegerekend in de berekening van de arbeidsduur van het referentiejaar. Let op: het verzoek tot uitbetaling moet op initiatief van de arbeider plaatsvinden en mag niet worden opgelegd door de werkgever.