Arbeidsduur

Onze sector kent een bijzondere regeling inzake de arbeidsduur. Sinds 2003 geldt een algemene verplichte arbeidsduurvermindering tot 38 uren per week. In onze sector is echter de 40-urenweek van kracht. Die 2 uur extra per week worden gecompenseerd door maximaal 12 compensatiedagen per jaar, betaald door het Sociaal Fonds. 

 

Binnen de sector zijn volgende grenzen aan de arbeidsduur vastgelegd: 

    

1. BEPERKING VAN 2080 UUR PER JAAR
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur. Deze beperking wordt als een gemiddelde berekend op jaarbasis. 40 uur vermenigvuldigd met 52 weken geven een beperking van 2080 uur per jaar. Het gaat hier om een all-in-formule, waarbij de daadwerkelijk gepresteerde uren maar ook gelijkgestelde uren (ziekte, feestdagen, enz.) vakantie- en compensatie-uren van toepassing zijn. 
 

2.    BEPERKING VAN 12 UUR PER DAG
De dagelijkse beperking bedraagt 12 uur. Die kan tot 14 uur opgetrokken worden indien we rekening houden met de beschikbaarheidstijd. Arbeiders die tewerkgesteld zijn aan taken van vervoer geldt er een beschikbaarheidstijd van maximum twee uur per dag, en maximum 10 uur per week. Deze wordt niet als arbeidstijd beschouwd en komt niet in aanmerking voor de berekening van overuren. Deze beschikbaarheidstijd mag in geen geval overschreden worden en zal vergoed worden aan het normale uurloon

Zolang deze beide eerste beperkingen nageleefd worden (2080 uren per refertejaar en 12 uur per dag + twee uur beschikbaarheidstijd) en de uren gepresteerd worden volgens een uurrooster dat in het arbeidsreglement vermeld staat, is er geen toeslag verschuldigd. 

3.     BEPERKING VAN 78 UUR OF 143 UUR 

Voor overuren mag de totale arbeidsduur de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (40 uur) vermenigvuldigd met het aantal weken of gedeeltelijke weken in de referentieperiode de 78 uur niet overschrijden. In twee specifieke gevallen werd deze beperking opgetrokken tot 143 uur:

  1. Het bedrijf kampt met een buitengewone vermeerdering van werk (let op: de vakbondsafvaardiging moet hiermee akkoord zijn en bij gebrek daaraan moet de sociale inspectie toestemming geven)
  2. Er zijn werkzaamheden vereist als gevolg van een onvoorziene noodzaak (de vakbondsafvaardiging of de sociale inspectie moeten hiervan op de hoogte zijn)

Voor wie van formules houdt: 

  • Aantal weken in de referentieperiode x 40 uur + 78 of + 143
  • Aantal dagen in de referentieperiode x 8 uur + 78 of + 143 

Overuren geven recht op een salaristoeslag (toeslag van 50% normale dagen en 100% op een zondag- en feestdagen). Er is echter geen toeslag verschuldigd indien de beperking van 2080 uur per jaar en van 12 uur per dag nageleefd werden, op voorwaarde dat de toegepaste uurregeling vermeld staat in het arbeidsreglement.