Tewerkstellingspremies

Als werkgever kunt u een ‘RSZ-vermindering’ krijgen als u iemand aanwerft of aan de slag houdt die het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. U moet voor die werknemer dan minder of geen werkgeversbijdragen betalen. 

Eerste aanwerving

Werf je voor het eerst personeel aan, dan krijg je een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen

Voor je eerste medewerker hoef je geen RSZ te betalen en voor je 5 volgende medewerkers krijg je een vermindering.

Steun voor opleiding en advies via KMO-portefeuille

Als werkgever kan je via de kmo-portefeuille een subsidie bekomen voor bepaalde opleidingen of advies bij erkende dienstverleners.

  • Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.
  • Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.

Jongeren

Indien je een jongere aanwerft met weinig ervaring of zonder concrete diploma, dan kan je gebruik maken van één van de onderstaande tegemoetkomingen:

58-plussers

Als je een 58-plusser aanwerft, krijg je ook aanzienlijke RSZ-vermindering.

Personen met een arbeidsbeperking

Werf je iemand aan met een gezondheidsprobleem of  een arbeidsbeperking ?

Langdurig werkzoekenden

Je kan een premie van ruim 4.000 euro krijgen als je een kandidaat aanwerft die minstens 2 jaar werkloos was.