Youth Energy Project (YEP)

Wat is het Youth Energy Project? 

Via het jongerenproject Youth Energy Project (YEP) wil het Sociaal Fonds jonge talenten (18 tot en met 25 jaar) opleiden tot chauffeur C/ CE met vakbekwaamheidsattest en ADR-attest via een Individuele Beroepsopleiding (IBO). Met dit project willen we het aantal jongeren in de sector verhogen en de aangroeiende vergrijzing opvangen.

 

Wie komt in aanmerking voor het YEP?

Het Youth Energy Project focust zich specifiek op het opleiden van werkzoekende jongeren op de werkvloer. Een kandidaat moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De kandidaat is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
 • De kandidaat is tussen 18 en 25 jaar oud.
 • De kandidaat beschikt over een rijbewijs B.
 • De kandidaat heeft zijn/haar vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • De kandidaat heeft nog niet eerder in het bedrijf gewerkt (tenzij als jobstudent of een korte periode als uitzendkracht).

Bijkomend moet het bedrijf een openstaande vacature hebben voor een chauffeur in de brandstoffenhandel.

 

Hoe werkt het?

 • Je zoekt en screent zelf een geschikte kandidaat jonger dan 26.
 • De kandidaat volgt de theoretische opleiding bij de VDAB of een erkende rijschool.
 • Van zodra de kandidaat slaagt voor de theoretische opleiding rijbewijs C/CE, vakbekwaamheid en ADR-cursus, wordt een IBO-contract van 13 weken afgesloten tussen het bedrijf en de kandidaat. Hiervoor werkte het Sociaal Fonds verschillende opleidingskaders uit.
 • Tijdens de IBO volgt de kandidaat via een erkende rijschool praktijklessen om het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid te behalen. De praktijkexamens vinden plaats in een GOCA-examencentrum.
 • In periodes dat de kandidaat geen praktijklessen volgt, wordt hij/ zij begeleidt door een ervaren chauffeur van het bedrijf.
 • Na een succesvolle IBO volgt een duurzame tewerkstelling.

 

Wat betaalt het bedrijf?

Als werkgever betaal je voor de kandidaat geen loon of RSZ, maar een vast maandelijks bedrag gedurende de 13 weken durende opleiding, berekend op basis van het minimumloon in de sector. De betaling van dit bedrag verloopt via VDAB. Meer info over dit bedrag vind je hier.

 

Wat betaalt het Sociaal Fonds?

Het Sociaal Fonds betaalt alle opleidingskosten:

 • Kosten van de rijopleiding: theorie- en praktijklessen rijbewijs C/ CE, examenkosten, examenbegeleiding, vakbekwaamheid, ADR-cursus, medische kosten …
 • Kosten van de begeleiding op de werkvloer: begeleidingspremie van 150 euro per dag voor maximum 45 begeleidingsdagen

 

Interesse?

Zoek je als bedrijf een gemotiveerde kandidaat, dan kan het Sociaal Fonds je hierbij verder ondersteunen.

Is er al een match tussen je bedrijf en een kandidaat? Dan kunnen jullie je via dit aanmeldingsformulier inschrijven voor het Youth Energy Project.

Voor meer info over het YEP kan je terecht bij Anne Gabriëls, de HR-adviseur van het Sociaal Fonds, via 02 213 14 17 of anne.gabriels@fonds127.be.

 

Dit project loopt tot en met 31/12/2023.