Youth Energy Project (YEP)

Wat is het Youth Energy Project? 


Via het jongerenproject ‘Youth Energy Project’ (YEP) leidt het Sociaal Fonds jonge talenten (18 tot en met 25 jaar) op tot chauffeurs met rijbewijs C/CE, vakbekwaamheid en ADR-attest.
Met dit project willen we het aantal jongeren in de sector verhogen en de aangroeiende vergrijzing opvangen. Binnen het project YEP III, dat loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, kan u een jonge kandidaat aanwerven op twee manieren:

 • Aanwerving via een Individuele Beroepsopleiding (IBO)
 • Aanwerving via een arbeidscontract

 

Aanwerving via een IBO


Nadat de kandidaat zijn of haar theoretisch rijbewijs C en ADR-attest behaalde, wordt samen met de VDAB een IBO van 13 weken opgestart. De kandidaat volgt vervolgens praktijklessen bij een rijschool om het rijbewijs C/CE te behalen en wordt tegelijkertijd opgeleid binnen het bedrijf om de nodige competenties op de werkvloer aan te leren. Na een succesvolle IBO bent u verplicht om de kandidaat een contract aan te bieden van minstens dezelfde duur.

Om via het Youth Energy Project een IBO op te starten, moet de kandidaat voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De kandidaat is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
 • De kandidaat is tussen 18 en 25 jaar oud.
 • De kandidaat beschikt over een rijbewijs B.
 • De kandidaat heeft zijn/haar vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
 • De kandidaat heeft nog niet eerder in het bedrijf gewerkt (tenzij als jobstudent of een korte periode als uitzendkracht).

Bijkomend moet het bedrijf een openstaande vacature hebben voor een chauffeur in de brandstoffenhandel (ressorterend onder het PC 127).

 

Hoe verloopt een IBO?

 • Als bedrijf zoek je en screen je zelf een geschikte kandidaat jonger dan 26 jaar oud.
 • De kandidaat volgt de theoretische opleiding bij de VDAB of een erkende rijschool.
 • Van zodra de kandidaat slaagt voor de theoretische opleiding rijbewijs C/CE, vakbekwaamheid en ADR-cursus, wordt een IBO-contract van 13 weken afgesloten tussen het bedrijf en de kandidaat. Hiervoor werkte het Sociaal Fonds verschillende opleidingskaders uit.
 • Tijdens de IBO volgt de kandidaat via een erkende rijschool praktijklessen om het rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid te behalen. De praktijkexamens vinden plaats in een GOCA-examencentrum.
 • In periodes dat de kandidaat geen praktijklessen volgt, wordt hij of zij begeleidt door een ervaren chauffeur van het bedrijf.
 • Na een succesvolle IBO volgt een duurzame tewerkstelling.

 

Aanwerving via een arbeidscontract


Ook wanneer u een jonge werkzoekende rechtstreeks via een arbeidscontract wil opleiden, kan het Sociaal Fonds vanaf 1 januari 2024 tussenkomen in de opleidingskosten. Concreet kan u bijvoorbeeld een jongere die al een rijbewijs C heeft aanwerven en verder opleiden tot een chauffeur met rijbewijs CE, vakbekwaamheid en ADR-attest op voorwaarde dat hij of zij nog niet eerder actief was binnen het PC 127.

 

Kosten


Wat betaalt het bedrijf?
Als werkgever betaal je voor een kandidaat die opgeleid wordt via een IBO geen loon of RSZ, maar een vast maandelijks bedrag gedurende de 13 weken durende opleiding, berekend op basis van het minimumloon in de sector. De betaling van dit bedrag verloopt via de VDAB.
Meer info over dit bedrag vind je hier.

 

Wat betaalt het Sociaal Fonds?

Het Sociaal Fonds betaalt steeds de opleidingskosten terug aan het bedrijf: medische kosten, theorie- en praktijklessen voor rijbewijs C/CE, examens en examenbegeleiding, vakbekwaamheid, ADR-cursus ...

Wanneer u een jongere opleidt via een IBO, betaalt het Sociaal Fonds achteraf ook een begeleidingspremie aan het bedrijf. Deze premie bedraagt 100 euro per dag voor maximum 45 begeleidingsdagen.

 

Interesse?


Zoek je als bedrijf een gemotiveerde kandidaat, dan kan het Sociaal Fonds je hierbij verder ondersteunen.

Is er al een match tussen je bedrijf en een kandidaat? Vul dan dit formulier in en bezorg dit aan Anne Gabriëls, de HR-adviseur van het Sociaal Fonds, via anne.gabriels@fonds127.be.

Voor meer informatie over het YEP kan je terecht bij Anne Gabriëls, de HR-adviseur van het Sociaal Fonds, via 02 213 14 17 of anne.gabriels@fonds127.be.

 

Het project YEP III loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.