Youth Energy Project

Via het jongerenproject ‘YEP’ wenst het Sociaal Fonds jonge talenten (18 tot en met 25 jaar) aan de hand van een individuele beroepsopleiding op te leiden tot chauffeur C/CE met ADR attest. Hiermee streven we ernaar het aantal jongeren in de sectoren te verhogen, de instroom te bevorderen en de aangroeiende vergrijzing op te vangen.

Verloop

 •  U zoekt en screent zelf een geschikte kandidaatchauffeur die nog geen 26 jaar is.
 • Na het vinden van de juiste kandidaat volgt de kandidaat een theoretische opleiding bij de VDAB of de rijschool.
 • Van zodra de kandidaat geslaagd is voor de theoretische opleiding rijbewijs C/CE, vakbekwaamheid en de ADRopleiding zal een IBO-contract tussen het bedrijf en de kandidaat worden afgesloten. Hiervoor zijn reeds opleidingskaders uitgewerkt door het Sociaal Fonds.
 • Tijdens deze IBO die gemiddeld 13 weken duurt volgt de kandidaat-chauffeur via een erkende rijschool de lessen voor het praktisch rijbewijs C/CE met vakbekwaamheid. De praktische examens vinden plaats in een GOCA examencentrum.
 • In de periodes dat de kandidaat geen praktijkrijlessen aan het volgen is via een rijschool, wordt de kandidaat begeleid door een ervaren chauffeur of bij voorkeur een peter of meter van het bedrijf waar hij tewerkgesteld zal worden.
 • Na een succesvolle IBO volgt een duurzame tewerkstelling.

Aanbod

 • Rijopleidingskost: omvat theorie- en praktijkrijlessen C/CE, vakbekwaamheid via de rijschool, de rijschoolexamenbegeleiding, examenkosten en ADR-attest.
 • Begeleidingskost voor de begeleiders op de werkvloer. 

Dit project loopt tot en met 30/06/2022.

Voorwaarden

 • Het bedrijf heeft een openstaande vacature voor een chauffeur in de brandstoffenhandel.
 • De werkzoekende is tussen de 18 en de 25 jaar oud.
 • De werkzoekende beschikt over een rijbewijs B.
 • De werkzoekende was voorafgaandelijk niet in dienst in het bedrijf.

Interesse?

Zoekt u als bedrijf een gemotiveerde kandidaat chauffeur dan kan u voor meer info terecht bij het Sociaal Fonds.

Is er een match tussen een kandidaat het bedrijf? Dan kan u zich via het aanmeldingsformulier inschrijven voor het Youth Energy Project

Neem contact op met de sectorconsulente van het Sociaal Fonds: Lisa Van Eenhooge: lisa.vaneenhooge@fonds127.be of  0499 31 00 82.