IBO

Wat is een IBO? 

Een IBO (Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming) heeft tot doel toekomstige werknemers op de werkvloer op te leiden.

Door middel van een opleidingsplan, opgesteld door de VDAB, krijgt de nieuwe werknemer de kans om zich de gevraagde competenties eigen te maken. Dit gebeurt op de werkvloer binnen het bedrijf.

Wie komt in aanmerking voor een IBO?  

Een IBO is mogelijk voor elke nieuwe werknemer, ongeacht de leeftijd, die bij aanwerving nog niet over de nodige competenties beschikt.

Wel moet de kandidaat aan drie voorwaarden beantwoorden om in aanmerking te komen:

  • Hij/zij is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB.
  • Hij/zij heeft zijn/haar vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten.
  • Hij/zij heeft nog niet eerder in het bedrijf gewerkt (tenzij als jobstudent(e) of een korte periode als uitzendkracht).

Hoe vind ik een kandidaat?

Je kan zelf een kandidaat zoeken voor een IBO of aan de VDAB vragen om je hierbij te helpen. VDAB beschikt over gemotiveerde IBO-consulenten die snel een geschikte kandidaat (of meerdere kandidaten) kunnen vinden en alle praktische zaken regelen.

Hoe vraag ik een IBO aan?

  • Log in op Mijn VDAB. Heb je nog geen Mijn VDAB?
    • Registreer gratis. U ontvangt via mail een paswoord met bijkomende info.
  • Klik in Mijn VDAB op de link 'IBO'.
  • Vul de nodige gegevens in.
  • Daarna neemt een VDAB- bemiddelaar contact met u op om uw aanvraag te bespreken en concrete afspraken te maken.

Hoe lang duurt een IBO 

Minimum 1 maand tot maximum 6 maanden.

Wat kost een IBO? 

Een IBO betekent een serieuze besparing op de loonkost. De cursist staat tijdens de IBO immers niet op de loonlijst van het bedrijf en behoudt zijn statuut van werkzoekende. Hij ontvangt van de RVA zijn normale uitkering. Tijdens de IBO betaal je dus als werkgever geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie. Meer informatie op: Https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever?

Na het succesvol afronden van de opleiding verplicht de werknemer zich ertoe de cursist een contract van onbepaalde duur aan te bieden.

Interesse? Neem dan contact op met de sectorconsulente van het Sociaal Fonds.