KMO-portefeuille

Wat is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Voor welke diensten kan ik een kmo-portefeuille aanvragen?

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen.

Opleiding:

 • Wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren
 • Wie: voor de werkenden in uw bedrijf
 • Waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • Inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming
 • Doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

Hou rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les tekent u de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • Kiest u voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • U doet uw steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijgt u van uw dienstverlener een gepersonaliseerd vormingsattest.

Hoeveel subsidies kan ik krijgen?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 40 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal 15.000 euro per jaar.

U kan steun aanvragen tot uw persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

De officiële grootte van uw kmo hangt af van:

 • het antal werknemers;
 • de omzet;
 • het balanstotaal.
 WerknemersOmzetBalanstotaal
Kleine ondernemingen< 50 VTE*< of = 10.000.000 euro< of = 10.000.000 euro
Middelgrote ondernemingen< 250 VTE*< of = 50.000.000 euro< of = 43.000.000 euro


*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

Op basis van bovenstaande criteria wordt uw ondernemingsgrootte vastgesteld. Als uw bedrijf een rechtspersoon is, haalt kmo-portefeuille daarvoor uw gegevens op bij de Nationale Bank van België.

De kmo-portefeuille baseert zich op de groottebepaling bij uw eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Subsidies aanvragen en ontvangen

Als u voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet u uw onderneming eerst registreren.

5.1 Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

U kan uw subsidie pas aanvragen wanneer u de adviesovereenkomst hebt ondertekend of een persoon die werkt binnen uw onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties kan u de  subsidieaanvraag indienen.

Hou er rekening mee dat u ook alle eventuele voorafgaandelijke procedures aan de registratie (aanvraag token of installatie EID) moet doorlopen binnen deze 14 kalenderdagen.

Een aanvraag kan niet meer worden ingediend na het verlopen van de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties.

5.2 Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Nee. U vraagt uw subsidie aan op basis van de inschrijving voor een opleiding of de overeenkomst met uw dienstverlener.

De kmo-portefeuille of de financieel beheerder Sodexo levert geen facturen, noch betalingsbewijzen af. U kunt een print van uw online projectdetail gebruiken bij de boekhoudkundige verwerking.

5.3 Wat betekent de start van de prestaties bij opleiding?

De start van de opleiding is de eerste lesdag zoals georganiseerd door de opleidingsverstrekker. Stapt u pas later in in de opleiding? Hier houdt de kmo-portefeuille geen rekening mee voor de berekening van de 14 kalenderdagen.

5.4 Wat is het verschil tussen storten en betalen?

Storten = U stort uw eigen inbreng (60% of 70% van het projectbedrag) in de kmo-portefeuille door de storting op het rekeningnummer van Sodexo.

Betalen = U betaalt de factuur van de dienstverlener via de kmo-portefeuille.

Het is de taak van de kmo om de opdracht tot betalen te geven via de kmo-portefeuille. Agentschap Innoveren & Ondernemen doet dit niet automatisch.

Via de kmo-portefeuille gebruikt u zowel de eigen inbreng als het subsidiegedeelte voor de betaling van de factuur.

5.5 Wat gebeurt er wanneer ik het eigen aandeel niet tijdig stort of geen correcte mededeling/bedrag gebruik?

Binnen de 30 kalenderdagen na uw subsidieaanvraag, moet het eigen aandeel op de rekening van Sodexo staan. Hou er rekening mee dat een overschrijving enkele dagen in beslag kan nemen en dat banken uw betaalopdracht niet verwerken in het weekend en op feestdagen. Gebruik steeds de volledige en juiste stortingsgegevens. Omdat de subsidieaanvraag automatisch verloopt, zal uw storting bij een verkeerd bedrag of een verkeerde mededeling niet aanvaard worden en automatisch worden teruggestort. Bij een laattijdige storting wordt uw subsidieaanvraag automatisch geannuleerd.

Werd uw storting geannuleerd dan kunt u een nieuwe subsidieaanvraag doen voor hetzelfde project indien de prestaties nog geen 14 kalenderdagen geleden gestart zijn. Zijn de prestaties meer dan 14 kalenderdagen geleden gestart, dan kan u geen nieuwe subsidieaanvraag meer doen voor deze opleiding of dit advies.

5.6 Wanneer geef ik via de kmo-portefeuille de opdracht tot het betalen van mijn dienstverlener?

U betaalt uw dienstverlener nadat u de factu(u)r(en) van de opleiding of het advies hebt ontvangen. Het is mogelijk om via de kmo-portefeuille meerdere betalingen te doen. Hou er rekening mee dat nadat u de opdracht tot betaling hebt gegeven, het 14 dagen kan duren voor het geld op de rekening van uw dienstverlener staat..

Opgelet! Een project wordt automatisch afgesloten op 31 december van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin u uw subsidie hebt aangevraagd. Na deze datum kan u dus geen betalingen meer doen voor dat project.

5.7 Is de steun ontvangen in het kader van de kmo-portefeuille vrijgesteld van belastingen?

Neen, steun in het kader van de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld.