Job- en taalcoaching op de werkvloer

Wat?

Een coach ondersteunt en begeleidt een nieuwe werknemer in jouw bedrijf. Deze coaching is aangepast aan de specifieke taken en noden in jouw bedrijf.

Voor wie?

Als werkgever kan je voor iedere nieuwe werknemer die nood heeft aan bijkomende ondersteuning een jobcoach of taalcoach inschakelen. Dankzij financiering door de overheid is dit kosteloos voor de werkgever.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een werknemer bij het verwerven van algemene competenties, zoals het integreren in een nieuwe rol, het aannemen van een passende werkhouding en het opbouwen van een vlotte samenwerking met zowel de leidinggevende als de collega’s.

 

Voor wie?
Jobcoaching is er voor werknemers met nood aan ondersteuning die voortvloeit uit persoons- of werkvloergebonden factoren:

  • Attitude
  • Motivatie
  • Competenties
  • Communicatie
  • Omgangsvormen

Jobcoaching is gratis wanneer het traject plaatsvindt tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling en wordt uitgevoerd door een door de VDAB erkende uitvoerder.

Taalcoaching

Taalcoaching is de manier om anderstalige werknemers te ondersteunen zodat zij op korte termijn vlot kunnen meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden waarvan het effect meteen zichtbaar is.

 

Voor wie?
Taalcoaching op de werkvloer richt zich op nieuwe werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (geen of beperkte kennis). De externe coach toetst het taalniveau af. Wanneer blijkt dat er nood is aan bijkomende taalcoaching, kan het jobcoachingstraject aangevuld worden met taalcoaching.

Tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling kan taalcoaching ingebed worden in een traject van jobcoaching. Dit is gratis wanneer het traject plaatsvindt tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling en wordt uitgevoerd door een door de VDAB erkende uitvoerder.  

Taalcoaching binnen een IBO

Taalcoaching op de werkvloer is ook mogelijk voor werkzoekenden in een IBO-traject. Deze taalcoaching start in de eerste 3 maanden van de IBO-opleiding en duurt maximum 6 maanden.

 

De Werkplekarchitecten

Om een antwoord te bieden op het tekort aan instroom in de sector werkt het Sociaal Fonds samen met de Werkplekarchitecten. De Werkplekarchitecten vormen een netwerk van meer dan 40 organisaties actief in Vlaanderen die begeleiding op maat aanbieden voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers.

Een greep uit het aanbod:

  • Job- en taalcoaching
  • Digicoaching bij digitale drempels
  • Individueel maatwerk
  • Inclusieve aanwerving en HR-beleid
  • Loopbaanbegeleiding en re-integratie 

 

Deze organisaties kennen de lokale noden en gebruiken van de regio’s waarin ze actief zijn, waardoor ze kunnen inzetten op gerichte begeleiding. Ze organiseren hun aanbod met en complementair aan de VDAB en vormen een belangrijke schakel naar duurzame tewerkstelling.