Nederlands op de werkvloer

Gratis opleiding Nederlands op de werkvloer

Werknemers kunnen de opleiding 'Nederlands op de Werkvloer +' van VDAB gratis volgen. Deze opleiding is geschikt voor werknemers wiens kennis van het Nederlands niet voldoende is om optimaal te functioneren op de werkvloer.

Naast het verhogen van de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers zet deze nieuwe formule nog meer in op een vlottere en efficiënte communicatie tussen de anderstalige én Nederlandstalige medewerkers. VDAB doet dit door de Nederlandstalige collega's op een intense manier bij de opleiding te betrekken. Zo kan VDAB een Nederlandstalige collega, bv. een ploegbaas, coachen om in heldere taal een briefing te geven. 

VDAB start eerst met een vooronderzoek om de talige doelstellingen voor de anderstalige en de Nederlandstalige medewerkers vast te leggen. Dit wordt dan met u besproken zodat de opleiding volledig op maat van uw bedrijf is. Daarna gaat VDAB aan de slag op de werkvloer. De dagdagelijkse communicatieve situaties zijn van groot belang en de instructeur speelt daar direct op in door anderstaligen en Nederlandstaligen te betrekken.   

Wenst u gebruik te maken van de NODW+ -opleiding neem dan contact op met de sectorconsulente van het Sociaal Fonds via lisa.vaneenhooge@fonds127.be of 02 213 14 17.