Gratis ADR-opleiding

Om gekwalificeerde instroom in de sector te bevorderen, biedt Fonds 127 in samenwerking met de beroepsfederatie Brafco gratis de ADR-opleiding categorie IV ‘vloeibare brandstoffen’ aan. Na het volgen van deze ADR-opleiding mag je rijden met deze brandstoffen: benzine, diesel, huisbrandolie of gasolie, lamppetroleum en zware stookolie.

 

Kom ik in aanmerking voor deze gratis opleiding?
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent houder van een rijbewijs C of CE.
  • Je bent niet in het bezit van een nog geldig ADR-opleidingsgetuigschrift.
  • Je bent ingeschreven als uitkeringsgerechtigde werkzoekende of als loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC127.

 

Hoe lang duurt deze opleiding?
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je als kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De initiële ADR-opleiding bestaat uit 2 dagen theorie, een halve dag EHBO en brandblusoefeningen en een halve dag examen. Deze opleiding telt mee voor 2 modules (14 uur) bijscholing vakbekwaamheid. 
  • De bijscholing ADR bestaat uit 2 dagen theorie en telt mee voor 1 module (7 uur) bijscholing vakbekwaamheid. 

 

Hoe schrijf ik mij in?
Je kan je inschrijven via volgende link: https://www.brafco.be/nl/opleidingen.