Financiële tussenkomst ADR-opleiding

Om een gekwalificeerde instroom in de sector te bevorderen, financiert Fonds 127 de ADR-opleiding van kandidaten die aan het werk gaan in een bedrijf actief in de brandstoffenhandel (PC 127).

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die onder PC 127 vallen, kunnen bij het Sociaal Fonds de terugbetaling van de ADR-opleiding van een nieuwe werknemer aanvragen. De kandidaat moet wel voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Een rijbewijs C of CE bezitten.
  • Geen geldig ADR-opleidingsgetuigschrift hebben.
  • Nog niet eerder gewerkt hebben binnen het PC 127.
  • Ingeschreven zijn als werkzoekende of als loontrekkende in een onderneming die niet onder het PC 127 valt.

Welke ADR-opleiding?

De kandidaat kan één van volgende ADR-opleidingen volgen bij een erkende rijschool of opleidingscentrum:

  • Initiële basisopleiding categorie I en II 'colli en tanks'
  • Initiële basisopleiding categorie IV 'vloeibare brandstoffen'

Ook de beroepsfederatie Brafco biedt de ADR-opleiding categorie IV 'vloeibare brandstoffen' aan.

Financiële tussenkomst is mogelijk sinds 1 januari 2024. Voor opleidingen die eerder plaatsvonden is geen tussenkomst mogelijk. 

Hoe aanvragen?

Gelieve dit aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de opleiding en examens op naam van het bedrijf en met daarop de namen van de arbeider(s) vermeld te mailen naar het Sociaal Fonds via anne.gabriels@fonds127.be.

Opgelet!
Het Sociaal Fonds kan aanvragen pas uitbetalen nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin de werknemer in dienst ging bij de werkgever (na 6 maanden).