Financiële tussenkomst ADR-opleiding

Om gekwalificeerde instroom in de sector te bevorderen, financiert Fonds 127 de ADR-opleiding van kandidaten die aan het werk gaan in een bedrijf actief in de brandstoffenhandel (PC 127).

 

Wie komt in aanmerking?
Een bedrijf ressorterend onder PC 127 kan bij het Sociaal Fonds de terugbetaling van de ADR-opleiding van een nieuwe werknemer aanvragen wanneer de kandidaat voldoet aan volgende voorwaarden:

  • de kandidaat heeft een rijbewijs C of CE;
  • de kandidaat is niet in het bezit van een geldig ADR-opleidingsgetuigschrift;
  • de kandidaat was nog niet eerder actief binnen het PC 127. De kandidaat is dus ingeschreven als werkzoekende of als loontrekkende in een onderneming die niet ressorteert onder het PC 127.

 

Welke ADR-opleiding?
De kandidaat kan één van volgende ADR-opleidingen volgen bij een erkende rijschool of opleidingscentrum:

  • Initiële basisopleiding categorie I en II 'colli en tanks'
  • Initiële basisopleiding categorie IV 'vloeibare brandstoffen'

 

Ook de beroepsfederatie Brafco biedt de ADR-opleiding categorie IV 'vloeibare brandstoffen' aan. 
Inschrijven voor deze opleiding kan via volgende link: https://www.brafco.be/nl/opleidingen.

 

 

Gelieve dit aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van de opleiding en examens op naam van het bedrijf en met daarop de namen van de arbeider(s) vermeld te mailen naar het Sociaal Fonds via anne.gabriels@fonds127.be.

 

Opgelet!
Het Sociaal Fonds kan aanvragen pas uitbetalen nadat wij in het bezit zijn van de DMFA-gegevens van het kwartaal waarin de werknemer in dienst ging bij de werkgever (na 6 maanden).