Job en taalcoaching op de werkvloer

De jobcoach ondersteunt en begeleidt een nieuwe werknemer in jouw bedrijf. Deze coaching is aangepast aan de specifieke taken en noden in jouw bedrijf.

Voor wie? 

Als werkgever kan je voor iedere nieuwe werknemer die nood heeft aan bijkomende ondersteuning in de job een job(- en taal)coach inschakelen. Dankzij financiering door de overheid is dit coachingstraject kosteloos voor u als werkgever.

JOBCOACHING OP DE WERKVLOER

De bedrijfsexterne jobcoach begeleidt zowel de werkgever als de werknemer op de werkvloer. 

De jobcoach richt zich niet op de technische vaardigheden van de werknemer. Hij biedt wel begeleiding op het vlak van:

  • Vlot onthaal en inwerking
  • Juiste werkhouding
  • Functioneren in een team
  • Arbeidsinhoud
  • Verbeteren van randvoorwaarden

Jobcoaching start tot één jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. U bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coachingstraject is namelijk maatwerk.

TAALCOACHING OP DE WERKVLOER

Is taal een knelpunt voor jouw werknemer? Dan kan je beroep doen op het jobcoachingstraject met taalcoaching op de werkvloer.

Taalcoaching op de werkvloer richt zich tot werknemers die het Nederlands onvoldoende beheersen (geen of beperkte kennis van het Nederlands). De taalcoach toetst het taalniveau af. Als blijkt dat er nood is aan bijkomende taalcoaching, kan het jobcoachingstraject worden aangevuld met taalcoaching. 

Taalcoaching is enkel mogelijk in combinatie met jobcoaching op de werkvloer. Opstarten kan tot één jaar na aanwerving en duurt maximum 12 maanden.

Klik hier voor taalcoaching tijdens de IBO

Interesse? Zoek een coach in je buurt