Job- en taalcoaching op de werkvloer

Job- en taalcoaching

Wat is het?

Een coach ondersteunt en begeleidt een nieuwe werknemer in jouw bedrijf. Deze coaching is aangepast aan de specifieke taken en noden in jouw bedrijf.

 

Voor wie?

Als werkgever kan je voor iedere nieuwe werknemer die nood heeft aan bijkomende ondersteuning een jobcoach of taalcoach inschakelen. Dankzij financiering door de overheid is dit kosteloos voor u als werkgever.

 

Jobcoaching op de werkvloer

Een bedrijfsexterne jobcoach begeleidt zowel de werkgever als de werknemer op de werkvloer. Deze jobcoach richt zich niet op technische vaardigheden van de werknemer, maar biedt begeleiding op volgende vlakken:

  • Onthaal en inwerking
  • Werkhouding
  • Functioneren in een team
  • Arbeidsinhoud
  • Verbeteren van randvoorwaarden

Jobcoaching start ten laatste één jaar na aanwerving en duurt maximaal 6 maanden. Ieder traject is maatwerk, dus je bepaalt als werkgever zelf met welke frequentie deze coaching plaatsvindt.

 

Taalcoaching op de werkvloer

Taalcoaching op de werkvloer richt zich op nieuwe werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (geen of beperkte kennis). De externe coach toetst het taalniveau af. Wanneer blijkt dat er nood is aan bijkomende taalcoaching, kan het jobcoachingstraject aangevuld worden met taalcoaching.

Taalcoaching is enkel mogelijk in combinatie met jobcoaching op de werkvloer. Taalcoaching start ten laatste één jaar na aanwerving en duurt maximaal 12 maanden.

 

Interesse?

Zoek hier een coach in je buurt.

De Werkplekarchitecten

Om een antwoord te bieden op het tekort aan instroom in de sector werkt het Sociaal Fonds samen met de Werkplekarchitecten.

De Werkplekarchitecten vormen een netwerk van meer dan 40 vzw’s actief in Vlaanderen die werkzoekenden en werknemers willen activeren tot duurzame tewerkstelling. Deze organisaties bieden loopbaan- en HR-ondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De Werkplekarchitecten focussen o.a. op:

  • Het wegwerken van taalachterstand
  • Het versterken van sectorspecifieke competenties en werkattitude
  • Het versterken van algemene en vaktechnische kennis

 

Deze organisaties kennen de lokale noden en gebruiken van de regio’s waarin ze actief zijn, waardoor ze kunnen inzetten op begeleiding op maat. Ze organiseren hun aanbod met en complementair aan de VDAB en vormen een belangrijke schakel naar en op de werkvloer.

 

Meer informatie?

Neem dan een kijkje op de website van de Werkplekarchitecten