Aanvullende vergoeding bij SWT

De arbeiders kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een conventioneel brugpensioen. Het Sociaal Fonds betaalt de aanvullende vergoeding terug aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden. 

Wie heeft er recht op SWT?

De arbeiders van het PC 127 kunnen genieten van het systeem van conventioneel brugpensioen (tot de aanvang van hun pensioen). 

Daarvoor moeten ze aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Ontslagen zijn (maar niet om dringende reden)
  • Uitdrukkelijk bekend gemaakt hebben gebruik te willen maken van het conventionele brugpensioen
  • Specifieke bepalingen: www.rva.be 
     

Bedrag van de aanvullende vergoeding

Het gaat niet om een vast bedrag, maar om de helft van het verschil tussen het referte netto maandloon en de werkloosheidsuitkering.