Premie bij pensionering

De premie bij pensionering bedraagt 100 euro en wordt door de werkgever rechtstreeks betaald aan de rechthebbende werknemer. De werkgever kan daarna de terugbetaling aanvragen door het aanvraagformulier op de website volledig ingevuld en ondertekend naar het Sociaal Fonds te sturen via info@fonds127.be.

Voorwaarden

Om recht te hebben op de premie bij pensionering moet de werknemer voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De werknemer is op de dag van pensionering of brugpensioen ten minste 10 jaar ingeschreven als arbeider in het personeelsregister van één of meerdere werkgevers van de sector ressorterend onder het PC 127.
  • De werknemer mag de sector niet vrijwillig verlaten hebben of niet ontslagen zijn om een dringende reden.