Syndicale premie en vorming

Syndicale premie

Een werknemer uit de sector heeft recht op een jaarlijkse syndicale premie wanneer hij/ zij voldoet aan volgende voorwaarden:

  • De werknemer komt voor op de R.S.Z.-aangifte van het tweede kwartaal van een bedrijf in de sector (R.S.Z.-categorie 091).
  • De werknemer is sinds tenminste 1 jaar lid van een representatieve werknemersorganisatie.
  • De werknemer is in orde met de betaling van de syndicale bijdrage voor de laatste 12 maanden.

Sinds 2020 bedraagt de syndicale premie 145 euro per jaar.

Uitbetaling van de syndicale premie

Eind november van het jaar waarvoor de syndicale premie wordt uitbetaald (bijvoorbeeld 2024), stuurt het Sociaal Fonds een ‘legitimatiekaart’ naar alle werknemers in de sector. Deze kaart bewijst de tewerkstelling gedurende het tweede kwartaal van dat jaar in een bedrijf in de sector.

Wanneer hij/zij voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan de werknemer deze kaart geldig maken door zich voor 31 mei van het daaropvolgende jaar aan te melden bij de vakbond of door het document via de post op te sturen. De adressen van de syndicale organisaties staan vermeld op de keerzijde van de kaart. De vakbond betaalt dus 145 euro op de persoonlijke bankrekening van de rechthebbende werknemer, deze premie wordt nooit rechtstreeks uitbetaald door het Sociaal Fonds.

Syndicale vorming

Sinds 2017 geldt een specifieke regeling voor de terugbetaling door het Sociaal Fonds van vormingscursussen gevolgd door de afgevaardigden van de vakbonden in syndicale delegaties, ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk. Het loon van de afgevaardigde wordt doorbetaald door de werkgever, die dit onder bepaalde voorwaarden kan terugvragen via het Sociaal Fonds.