Uitkering bij verlies van de medische schifting

Voor wie?

De werknemer kan een beroep doen op een uitkering bij verlies van de medische schifting wanneer hij/zij:

 • Een anciënniteit van 20 jaar heeft in de sector.
 • Deel uitmaakt van het rijdend personeel.
 • Ontslagen werd wegens definitief verlies van de medische schifting.

Indien de werknemer na het verlies van de medische schifting in een andere functie binnen de onderneming kan blijven werken, behoudt hij/zij het recht op de uitkering als hij/zij binnen een periode van 5 jaar toch ontslagen zou worden.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt € 7.500 voor voltijdse werknemers tot de leeftijd van 55 jaar. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata temporis berekend. Vanaf de leeftijd van 56 jaar wordt het bedrag van de uitkering degressief (-10 % per jaar) tot de leeftijd van 65 jaar:

 • Tot 55 jaar: € 7.500
 • Vanaf 56 jaar: € 6.750
 • Vanaf 57 jaar: € 6.000
 • Vanaf 58 jaar: € 5.250
 • Vanaf 59 jaar: € 4.500
 • Vanaf 60 jaar: € 3.750
 • Vanaf 61 jaar: € 3.000
 • Vanaf 62 jaar: € 2.250
 • Vanaf 63 jaar: € 1.500
 • Vanaf 64 jaar: € 750
 • Ouder dan 65 jaar: € 0

Betaling en terugbetaling van de uitkering

Tijdens de eerste maand die volgt op het ontslag wegens definitief verlies van de medische schifting, betaalt de werkgever de uitkering uit aan de werknemer. De werkgever vordert dit bedrag terug bij het Sociaal Fonds aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken.